GNARPS BRUKET

 

 

OL-ERSTÄKTEN

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Ol-Erstäkten låg i slutet på 1890-talet Gnarps Skytteförenings skjutbana. År 1897 skänkte patron Lundström mark för en 500 meter lång skjutbana och bidrog även ekonomiskt. Av bokföringen för maj 1897 framgår under rubriken ”Gnarps Skytteförening” t ex ”kontant utlagt för div, kr 279,64” och ”utlagt till sergeant Hybenette, 100 kr.”

 

Skytteföreningen. Kortet förmodligen taget under mycket tidigt 1900-tal.

 

1989 började planerna på att bebygga Ol-Erstäkten och göra en golfbana i Vassen-området. Paul Nilsson och Torbjörn Svensson låg bakom projekten. På Ol-Erstäkten avstyckades 81 tomter. I juni 1991 påbörjades mindre inflyttning på några av tomterna. År 1992 var sex av tomterna sålda och 14 reserverade. År 1993 gick företaget (Sörfjärden Bygg & Fritid) i konkurs. Föreningsbanken var den stora fordringsägaren. Tomtförsäljningen gick mycket trögt och via sitt dotterbolag Mandamus genomförde Föreningsbanken tomtreaOl-Erstäkten i juni 1997. 30-40 tomter såldes då för c:a 15 000 – 60 000 kr/st. I juli 1998 var 30 bygglov sökta och alla tomter sålda.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

 

Uppdaterad 2013-05-10 

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov