GNARPS BRUKET

 

 

FISKET

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

o   Om fisket i skrift

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Fiskebåtarna hemma efter storfångst.

 

Strömmingsfisket var under en lång tid, kanske ända sedan medeltiden, viktigt för folkhushållningen. Därför gav Gustav Wasa Gävlefiskarna ensamrätt till fisket vid Norrlandskusten emot en skatt, var 10:e fisketunna erlades till staten. De byggde upp fiskelägena dit de seglade efter islossningen på våren och bedrev fiske ända fram till strömmingens höstlek. Fisken torkades eller saltades för att bli hållbar. Vid brist på salt blev insaltningen för svag och bakterier växte i fisken, som började jäsa i karen och surströmming hade uppfunnits.

 

Fotografi från pirarbete 1922.

 

Strömmingsruskning.


Man fiskade bäst nattetid med nät som kallas skötar. De var gjorda av lin eller bomull, som efter fisket hängdes upp för att torka på ställningar på gistvallen. Idag är skötar tillverkade av nylon, men strömmingsfisket sker främst med trål. Med industrisamhällets framväxt i mitten av 1800-talet minskade fiskets betydelse för ekonomin och näringen togs över av fiskare på orten.

 

    

Till vänster: Korkkassar upphängda på tork.

 

Den 6 augusti 1932 bildades Sörfjärdens Fiskehamnsförening. Genom beslut i Vattendomstolen uppläts på evig tid gistvallarna och västra halvan av Gnarpsån till Fiskehamnsföreningen. Samtidigt tilldömdes föreningen rätten att förvärva ett markområde öster om Gnarpsån samt östra halvan av Gnarpsån.
På den tiden fanns 12 båtlag med två till tre man i varje lag, vilka fiskade för 1 200-1 500 kronor/år. 1967 fanns
två båtlag kvar i yrkesmässigt fiske – idag finns inget.

 

Myrpojkarna


Bottenförhållandena med nyckfulla strandrevlar var besvärliga på 30-talet, och Fiskehamnsföreningen fick tillstånd att anlägga en strömledare, pir-anläggning, som blev klar 1933. 2006 köpte Fiskehamnsföreningen gistvallarna av ägaren, Gnarps Allmänna Skifteslag. Fiskehamnsföreningens huvudsakliga verksamhet består nu av underhåll av piranläggningen, upplåtelse av ankringsplatser, upplåtelse av mark för anläggning av bryggor, bevarande av den biologiska mångfalden på gistvallarna och områdets unika fiskekulturprägel.

 

Vy från bron 2009.

 

Två bilder vi fått av Jan Silén som visar sjöbodarna och ån vid två olika tidpunkter. Vilka år?

 

 

 

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

Fisket var både slitsamt och farligt. Några av de händelser som dokumenterats visas på sidan
 Fisket i skrift”.

 

 

Radstenar

 

Uppdaterad 2013-08-24 

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov