GNARPS BRUKET

 

 

Gnarps Bruket

 

Studiecirkeln

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

 

 

Den 24 november 2010 träffades några intresserade på Gnarpsviljan för att diskutera möjligheten att lyfta fram kulturvärden i Sörfjärden med omnejd. Sven Norman, som var den samlande kraften, hade annonserat att samtliga intresserade kunde möta upp eller kontakta honom för tips och inspiration för det kommande arbetet. Det bestämdes att de som var intresserade startade upp en studiecirkel i Gnarps hembygdsförenings regi, för att skapa en lista över de platser och företeelser som kunde vara lämpliga att visa upp.

Den 10 januari 2011 startade studiecirkelgruppen upp med att bestämma vilka aktiviteter gruppen skulle koncentrera sig på. Sedan dess har gruppen träffats ett trettiotal gånger och hjälpts åt att sammanställa fakta; tagit kontakt med kommun, länsstyrelse, länsmuséet och andra myndigheter; skapat broschyrer, skyltar och annonser till Kulturstigen; haft kontakt med lokalbefolkning och övriga markägare; märkt upp platser efter Kulturstigen; sökt bidrag för olika bitar av projektet samt haft trevliga möten i Gnarpsviljan eller på plats i Sörfjärden.

Studiecirkelarbetet finns dokumenterat här, på Sven Normans blogg.

 

 

2012-07-01_Bild_1

Fotografi taget vid kulturstigens invigning den första juli 2012.Sven Norman håller tal och förklarar syftet med studiecirkeln i allmänhet och Kulturstigen i synnerhet.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

  

Uppdaterad 2013-05-28

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov