GNARPS BRUKET

 

 

NATUR

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

 

Surbrunnskällan

Vid fint väder kunde brukspatron företa kortare resor med häst och vagn runt ägorna. Surbrunnskällan i södra åbrinken en bit väster om bron över vägen till Hårte var välbesökt. Den hade ett järnhaltigt vatten, som troddes kunna bota sjukdomar. En tur till källan var omtyckt av herrgårdsfröknarna och deras kavaljerer.

 

Surbrunnskällan 2009.

 

Sundsvalls Tidning 1888-02-07

 

Om naturen i övrigt kring Sörfjärden finns mycket att läsa om på Naturskyddsföreningens hemsida!

Andra sidor med Sörfjärdsnatur:

Sven Norman ”Natur och kultur i Nordanstig” (sök på ”Sörfjärden!)

Karl-Rune Lindberg ”Mitt Sörfjärden

Google bilder ”Sörfjärden” (med reservation att det finns fler ”Sörfjärden” i Sverige…)

Vykort från Sörfjärden och Norrfjärden genom Jan Wadin på Bergsjöportalen

Länsstyrelsens Bevarandeplan för Gnarps Masugn

 

 

stenmalar

Stenmalar vid Sörfjärden

 

Ett tips att ta del av Sörfjärdens natur är att gå stigen via Herrgårdstjärnarna mot Myrtorpet och därifrån antingen mot Vattingen eller mot Hartskär. Från Hartskär kan man återvända via Kustleden.

Även från norra Herrgårdstjärn finns en stig österut mot Hartskär och Kustleden.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

KEN-gruppen

 

 

 

 

 

Radstenar

 

Uppdaterad 2013-06-23

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov