GNARPS BRUKET

 

 

NÄRINGSLIV

 

Om affärer, yrkesmän och skilda näringar.

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Masugnen, sågverket, jordbruket och fisket ledde till de sidonäringar som etablerades i Sörfjärden. Som mest fanns bland annat åtminstone tre affärer (under sågverkstiden) här. I en revyvisa från sågverkstiden här under något av 1900-talets första år nämns t.ex. bagare Hellgren, skomakare Thunberg, skräddare Svan, byggmästare Olsson, målare Strömstedt, smeden Wallman, tre handelsbodar, violinisten Erik Byman, urmakaren Per Wallberg, slaktaren Boström och logen Fabian.

 

Per Nordlunds affär

Interiör från Per Nordlunds affär.

 

 Även festplatsen och campingen har sin givna plats i historien om Sörfjärdens näringsliv.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

 

Uppdaterad 2013-05-10 

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov