GNARPS BRUKET

 

 

GRUVVERKSAMHET

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Efter järnbrukets nedläggning ville patron Lundström till varje pris återuppta driften och började därför leta malm på Gruvberget. Möjligt är att redan från omkring 1870 mindre framgångsrika gruvbrytningsförsök gjordes här men Lundström återupptog nu dessa. Lundströms måg Carl Rodhe ansåg Lundströms planer helt tokiga och försökte motarbeta de fortsatta gruvbrytningsförsöken. När Lundström skickade folk till gruvan beordrade Rodhe dem därifrån. Rodhe stoppade också en del av de malmprover, som togs för att skickas på analys, eller bytte ut dem mot mindre järnhaltiga prover.

Krutkällaren i södra ändan av golfbanan har årtalet 1901 inristat ovanför ingången. Här förvarades krutet för de sprängningar, som gjordes några hundra meter längre söderut.

 

Krutkällaren vid södra delen av golfbanan.

 

Det djupaste av de fyra gruvhålen är 60 m. Jonas Andersson, pappa till Adolf, har berättat hur han jobbade här med gruvbrytningen. Det gick en repstege ner i hålet och där nere tände han krutladdningarna varefter han så snabbt som möjligt måste klättra upp ur hålet och vänta på smällen. Därefter hissades korgar ner. Nere i hålet och dammet lastades korgarna och det lösgjorda materialet hissades upp ur gruvhålet. Ersättningen för detta arbete var 2,50 kr/dag. Gruvbrytningsförsöket pågick till år 1903. Det blev ingen nystart för Gnarps Masugns järnbruk.

 

Ett av gruvhålen på Gruvberget.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

 

 Uppdaterad 2013-05-10 

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov