GNARPS BRUKET

 

 

historia

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Sörfjärdens ”storhetstid” som industri- och bruksort varade åren 1672 – 1906. Det började med järnbruket och tackjärnstillverkningen från år 1672, som varade ända till år 1878, således över 200 år. Denna epok avlöstes av sågverket på Klasudden, som lades ner år 1906. Från Klasvikens hamn till Masugns-området fanns från 1871 en hästdragen järnväg, där bl.a. malmen till bruket fraktades. Dessutom fanns fiske och jordbruk. De näringar, som bedrevs här, satte sin prägel på hela Sörfjärden och det mesta av livet kretsade kring dessa. Det bidrog även till ett näringsliv med åtminstone tre affärer (under sågverkstiden) och skolan m.m. som fanns här. I en revyvisa från sågverkstiden här under något av 1900-talets första år nämns t.ex. bagare Hellgren, skomakare Thunberg, skräddare Svan, byggmästare Olsson, målare Strömstedt, smeden Wallman, tre handelsbodar, violinisten Erik Byman, urmakaren Per Wallberg, slaktaren Boström och logen Fabian. Även festplatsen och campingen har sin givna plats i Sörfjärdens historia.

 

Under vissa tider har det letats malmer i omgivningen, om detta vittnar åtskilliga gruvhål. I närheten finns Ol-Erstäkten och Vassen där olika verksamheter funnits eller planerats, från skjutbanor och flygfält till golfbanor och stugområden. Föreningslivet har blomstrat med folkrörelseverksamhet, fiskeföreningar med mera. Många byggnader som uppförts här har en intressant historia och några av dem finns fortfarande kvar. Den vackra och omväxlande naturen vid Sörfjärden har också ett kapitel på Brukets hemsida!

 

Masugnsruinen 2009.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

  

Uppdaterad 2013-06-03 

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov