GNARPS BRUKET

 

 

Jordbruket

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Jordbruksarealen bestod av c:a 300 ha. Bruket drev jordbruket men det fanns även 19 torp, bönder och kolare, som lydde under bruket. Jordbruksmarken låg på båda sidor om nuvarande landsväg i bruksområdet (nästan upp till nuvarande Johan Lundmarks), och i början av nuvarande väg mot Norrfjärden (som byggdes år 1958.) Dessutom ingick Vassen-området.  Torparna betalade arrende till bruket, ofta i form av dagsverken och varor från brukets handelsbod. Exempel på djurbesättning är c:a 30 hästar, 60 kor samt oxar, höns, får och grisar.

 

Redskapslider

 

År 1895 redovisas i en tidningsartikel mer exakt 40 kor, 27 hästar och 40 grisar och sägs även att ”grosshandlare Lundström vid Gnarps Sågverk är värd erkännande för det sätt på hvilket han sköter sitt jordbruk.”  Och att ”mjölken levereras nere vid verket åt arbetarne för 10 öre pr liter söt och 5 öre skummad.”  År 1906 framgår av bokföringen för okt och nov att man kontant sålt 4 758 resp 4 746,5 liter sötmjölk för 10 öre/l.

 

Ladugården med ”Vällingklockan”.

 

Den stora ladugården med vällingklockan är troligen byggd i 1900-talets början och gjord av slaggsten. Omedelbart väster om ladugården ligger ett stort redskapslider, vars tak rasade ihop av snön under vintern-våren 2010. Norr om ladan fanns ett vagnsskjul och nordväst därom en vedbod. Befintligt boningshus lär vara byggt 1899 och utbyggt med veranda 1923. Söder om boningshuset finns en gammal snickarverkstad, som även en tid lär ha varit kontor och bostad. Byggnaden är sannolikt från senare delen av 1800-talet. Vid ån nedanför gamla bron vid Masugnen fanns den gamla brukslogen med kvarn. Grundstenarna för vattenkraftsrännan till logen/kvarnen syns tydligt än idag. Logen användes från år 1951 för danser (i huvudsak av Gällsta Bastuförening), fester och samlingar. Denna verksamhet pågick till och med år 1967. Därefter stod logen tom och förföll, bl.a. rasade taket in. År 1982 beslutade Nordanstigs Kommun att av Anders Törnqvists dödsbo förvärva fastigheten med brukslogen för 6 750 kr varpå man året därpå rev den.

 

Del av Vassen-området 2009.

 

Om Vassens senare historia kan ni läsa i kapitlet om golfbanan.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

 

 Uppdaterad 2013-05-10 

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov