GNARPS BRUKET

 

 

KULTURSTIGEN

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Kulturstigen invigdes 2012 efter ett arbete med att dokumentera platser längs en tänkbar gångväg runt de centrala delarna av Sörfjärden. Flera andra platser fanns med i början av projektet, exempelvis Klockar-Jantes sten, Gruvberget och Krutkällaren, men de fick plockas bort för att få en lämplig och lagom lång sträckning på stigen.

Efter stigen finns informationstavlor med numrering som är lika den i listan nedan. På två ställen, vid masugnsruinen och på ”Torget” finns enkla kartor för att kunna följa stigen. Stigen är dessutom uppskyltad på vissa ställen. En broschyr med tryckt information finns att köpa på flera språk på Nordanstigs turistinformation i Jättendal.

 

kulturstig

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

  

Uppdaterad 2013-05-28 

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov